Brede steun voor Expo Rotterdam 2025

Ruim 70 overheden, maatschappelijke organisaties en grote bedrijven steunen het voorstel om Expo 2025 in Nederland te organiseren. De drijfveer van de bedrijven, organisaties en overheden achter Expo 2025 is primair economisch van aard. Met Expo 2025 willen zij de transitie naar een intelligente, circulaire economie versnellen en Nederland daarmee op voorsprong zetten in de wereld. Het plan voor Expo 2025 omvat een tienjarig economisch programma dat een impuls van ca. € 50 miljard kan geven aan het BNP van Nederland.

Met conceptontwikkeling voor stedelijke gastvrijheid en de ontwikkeling van een internationale propositie voor de Nederlandse watersector heeft Blossity mogen bijdragen aan het Expo 2025 bid.

Het plan voor Expo 2025 is deze week ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken. In de loop van het voorjaar bepaalt het kabinet haar standpunt en wordt duidelijk of er namens Nederland een officieel BID ingediend zal worden bij de BIE in Parijs.

Lees het artikel: Brede steun voor de Expo.