Workshop ‘Gezond aan Zee!’

Maandagochtend op de Wageningen UR: een volle collegezaal bachelorstudenten Gezondheid & Maatschappij wordt uitgedaagd om een ontwerpersbril op te zetten. Deze studenten worden opgeleid om ideeën te ontwikkelen voor een gezonde maatschappij en zijn daarbij gewend zich in te leven in verschillende doelgroepen. Maar lukt het hen vanmorgen ook om zich in te leven in de stedelijk planner en ontwerper? Na een korte introductie in de stedebouwkunde en de raakvlakken die dat heeft met gezondheidsbevordering, werkten de studenten aan de casus: ‘Gezond aan Zee’.

In de eerste ronde kregen de studenten de plattegrond van Scheveningen voorgelegd met de opdracht in een groepje een ruimtelijke interventie te ontwikkelen die de gezondheid van een specifieke doelgroep bevordert. Vooral de toerist bleek interessant: de meeste studenten richtten zich op deze doelgroep. Er ontstonden creatieve ideeën als:

– Een waterplein aan de Gevers Deynootweg haalt de strandbeleving naar voren.
– Transformatie van de Palace Promenade naar een open winkelcentrum.
– Pocketparks die zorgen voor een groene omgeving en structuur in het gebied
– Interactieve kunst die uitnodigt om te bewegen, mìts bikini proof
– Bolderkarren en steps vanaf een verder gelegen park and ride zorgen voor een actieve weg naar het strand èn lossen het parkeerprobleem op
– Haagse Holle-Bolle-Gijzen dragen bij aan een opgeruimd dagje strand

In de tweede ronde bekeken de studenten het gebied op een hoger schaalniveau. Daarbij borduurden zij voort op het plan van een ander groepje. Ideeën voor de kleine interventies werden in deze ronde uitgewerkt tot een structuurplan voor een gezond Scheveningen. Uitdagend want de studenten kwamen in dat schaalniveau meer doelgroepen, bestaande structuren en (tegenstrijdige) belangen tegen.

De Blosse Les? Betere samenwerking tussen de discipline van ontwerpers en gezondheidswetenschappers vraagt inlevingsvermogen en duidelijke communicatie. De opportuniteit is groot; een gezond Scheveningen voor bewoners en toeristen.

JAAR

2015

LOCATIE

Wageningen UR

OPDRACHTGEVER

Leerstoel Health & Society

TEAM

Marije Blok
Jorick Beijer
Lisa ten Brug
Matthijs de Deckere