Visie op de Vitale Stad

Heijmans werkt vanuit de gedachte dat ideeën en oplossingen meer waarde creëren als ze ook goed zijn voor de leefomgeving, nu en morgen. Heijmans wil haar visie op de stad van de toekomst verder invullen en vroeg Blossity om gezamenlijk een beeld te ontwikkelen van de ‘Vitale Stad’. ‘Aan welke knoppen kunnen of moeten we draaien om de stad en haar inwoners vitaler, gezonder te krijgen?’; ‘Wat betekent vitaliteit voor verschillende bewoners van de stad en op welke manier beïnvloeden zij elkaar als buurtgenoten?’.

Blossity faciliteerde een interactieve workout met experts uit diverse kennisvelden en werkte de opbrengsten van deze sessie uit in een integrale visie. De ontwikkelde Visie op de Vitale Stad geeft invulling aan het begrip vitaliteit en conceptualiseert hoe een bedrijf als Heijmans vitaliteit en daarmee (zowel financiële als maatschappelijke) waarde aan steden toe kan voegen.

Een vitale stad vraagt om interventies op wijk- en gebouwniveau en faciliteert gezondheid, veiligheid en geluk voor bewoners van alle leeftijden. Dit kan bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan ontmoeting, door beweging te bevorderen of door groen te verweven door de stad. Verschillende actoren spelen een rol op weg naar de vitale stad.  Het is van belang dat nieuwe coalities worden gestimuleerd tussen partijen die zich samen inzetten voor gelukkige bewoners. Want de vitale stad is geen losse interventie maar een systeem waar iedereen (burger, markt en overheid) een eigen plek in heeft.

JAAR
2015

OPDRACHTGEVER
Heijmans N.V.

STATUS
Afgerond