Urbanism Week

De Urbanism Week is een intensief programma van vijf dagen vol workshops, lezingen, discussie en debat georganiseerd door studievereniging Polis Platform for Urbanism van de TU Delft. De Urbanism Week richt zich nadrukkelijk op stedebouwkundige kritiek en verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Het thema SO, YOU ARE AN URBANIST?! weerspiegeld een bewustzijn onder studenten van de veranderlijke betekenis van het stedebouwkundige discipline. Een Urbanism Week met zo’n thema pelt de rol van de stedenbouwkundige op een kritische manier af en zoekt daarbij de randen op. Door studenten en professionals samen te laten praten over wat ze nu eigenlijk zijn en wat het vak dat ze leren of inmiddels uitvoeren nu daadwerkelijk betekend, komen we tot een meer fundamentele kijk op het vakgebied en verbindingen met de beroepspraktijk die essentieel zijn voor het onderwijs aan de Faculteit Bouwkunde.

Sprekers tijdens de Urbanism Week 2011 waren onder meer: Alfredo Brillembourg (Urban Think Tank / ETH), Edward Soja (UCLA), Adriaan Geuze (West8), Alexander D’Hooghe (MIT), Maarten Hajer (PBL) en René Boomkens (RUG). Twee edities van vakblad Atlantis werden gewijd aan de uitkomsten van de Urbanism Week.

Jorick Beijer was tijdens zijn studie in Delft initiatiefnemer van de Urbanism Week en als trekker van het organiserende team verantwoordelijk voor thematiek, programma, sprekers en fondsenwerving.

 

JAAR

2011

TEAM

Arie Stobbe
Vera Konings
Noor Scheltema
Tim Ruijs
Karien Hofhuis
Jorick Beijer

LINKS

Atlantis 22.3 Urban Economy
Atlantis 22.4 Urban Landscape