Transformatie Stadserf Schiedam

In opdracht van de Gemeente Schiedam ontwikkelen we een strategie voor de transformatie van het stadserfcomplex. De aanleiding wordt gevormd door een uitdaging (leegstand door verhuizing van de bibliotheek) en een kans (het opnieuw vormgeven van de relatie tussen gemeente en stad).

Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn de interactie tussen gemeente en burger; het werkconcept van bestuur & ambtenaren; de inpassing van nevenfuncties die horen bij goed werkgeverschap en maatschappelijke innovatie.

 

JAAR
2017

LOCATIE
Schiedam

OPDRACHTGEVER
Gemeente Schiedam

SAMEN MET
OFDR

STATUS
Lopend