SUSREG

Voor de International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) heeft Blossity gedurende 1,5 jaar het projectmanagement verzorgd van SUSREG.

In april 2013 startte het EU project SUSREG “Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach”. Bij het project waren 17 partners uit 9 regio’s in 6 EU-landen betrokken. Uit Nederland zijn de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Omgevingsdienst Midden-Holland en Hogeschool Utrecht aangesloten.

Met een totaal projectbudget van € 1,5 mln. Geeft de Europese Commissie een impuls aan duurzame regionale en stedenbouwkundige planning. Het project levert een masterclass traject op voor stedenbouwkundigen over duurzaamheid en energie in de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan.

De rol van Blossity was het coördineren van het trainingsprogramma, organiseren van internationale workshops en verspreiding van ontwikkelde kennis via de kanalen van ISOCARP.

JAAR

2013-2014

OPDRACHTGEVER

ISOCARP

STATUS

afgerond