Ruimte voor de Stad

Agenda Ruimte voor de Stad 2040 is een programma van de Gemeente Den Haag waarin gebruikers, inwoners, andere belanghebbenden en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die Den Haag toekomstbestendig maken. Als ontwerpteam hebben wij samen met de gebiedscoalitie Scheveningen een ruimtelijke toekomstschets gemaakt voor Stadsdeel Scheveningen.

Dit is een spannend co-creatieproces waarbij diverse stakeholders zoals bewoners en ondernemers, betrokken worden om het Den Haag van 2040 vorm te geven.
Vanuit trends rondom economie, demografie, duurzaamheid en technologie bepalen we de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren.
Waar liggen de kansen voor intensivering, verdichting en energie zuinige oplossingen? Welke rol gaat technologie spelen in Den Haag als ‘slimme stad’? Het levert voor Scheveningen een ruimtelijk programma op en concrete opgaven. Opgaven die in de komende jaren opgepakt moeten worden om Scheveningen en Den Haag toekomstbestendig te maken.

 

 

JAAR
2016

LOCATIE
Den Haag

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

IN SAMENWERKING MET
De Mannen van Schuim

STATUS
Lopend