E-technology voor ouderen

Samen met de Unie KBO werkt Marije aan een tweetal onderzoeksprojecten met betrekking tot ouderen en e-technology. Beide projecten РFit4Work en Senior Ludens Рmaken deel uit van het internationale onderzoeksprogramma AAL (Ambient Assisted Living) en richten zich op het bevorderen van de gezondheid en gezondheidsvaardigheden van de oudere werknemer, met behulp van technologie. Daarbij valt te denken aan wearables die gezondheid monitoren, apps die waarschuwen bij een te hoog stressniveau en serious gaming om oudere werknemers in te werken in nieuwe processen op de werkvloer. Unie KBO houdt zich met name bezig met het gebruikersperspectief binnen de te ontwikkelen producten.

JAAR

2015

OPDRACHTGEVERS

UnieKBO
ZonMw

STATUS

lopend