Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veenendaal

Gemeenten zijn verplicht iedere vier jaar een lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. In dit project is, met behulp van literatuuronderzoek en veldwerk, gekeken hoe deze nota in Veenendaal (2009-2012) aandacht besteedt aan de sociale en fysieke omgeving én in hoe dit is terug te zien in de praktijk. Uiteindelijk zijn aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke conclusie luidt dat de landelijke speerpunten – overgewicht, eenzaamheid & depressie, roken & alcohol – redelijk zijn vertaald naar de lokale situatie. Binnen het thema overgewicht bleek dat basisschoolkinderen in Veenendaal slechte ontbijtgewoonten hebben. Om gezond eten te bevorderen is het lesprogramma ‘de familie Lekkerbek’ beschikbaar. Daarnaast worden ouderen met de zogenaamde ‘ommetjes’ gemotiveerd om meer te bewegen. In de strijd tegen eenzaamheid en depressie onder ouderen zijn drie activiteitencentra gerealiseerd en worden huisbezoeken aangeboden aan ouderen met specifieke problemen.

JAAR

2008

LOCATIE

Veenendaal, Nederland

OPDRACHTGEVER

Onderwijs

IN SAMENWERKING MET

Lise Albers (WUR), Simone Breken (WUR)

STATUS

Afgerond

 

Binnen het thema roken & alcohol is er voor de groepen 8 van de basisschool en op het voortgezet onderwijs specifiek aandacht gegeven voor verslavingspreventie door klassikale voorlichting. Tevens wordt er in de ontwikkelde Nota aandacht besteed aan specifieke lokale speerpunten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de huisartsenpost. Het ontbreken daarvan is een urgent probleem, omdat zorg slecht bereikbaar is. Uit onderzoek bleek dat het de huisartsen zelf zijn die geen extra huisartsenpost willen opstarten. Daarnaast is er aandacht geven aan tandzorg voor de jeugd. Zo vermeldt de Nota dat het project ‘kies voor je tanden’ jarenlang goed draaide maar nu onhaalbaar is geworden. In samenwerking met de GGD en Vitras wordt er nu een nieuwe aanpak voorgesteld. De speerpunten blijken voor de gemeente Veenendaal goed uitgewerkt, een betere evaluatie is echter van belang om de juiste instrumenten op de juiste manier in te zetten en zo waarnodig het gevoerde beleid aan te scherpen.

Uit onderzoek bleek dat het de huisartsen zelf zijn die geen extra huisartsenpost willen opstarten.