Masterclass ‘Healthy environments? Just do it!’

De masterclass ‘Healthy environments? Just do it!’ maakte onderdeel uit van de studie Gezondheid & Maatschappij aan de Wageningen Universiteit. In de studie leren studenten om met een sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar gezondheidsvraagstukken. Zij leren het belang van een omgeving die mensen helpt zich goed te voelen en gezond te gedragen. Na een succesvolle masterclass aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft waarin de studenten kennis maakten met het thema gezondheidsbevordering wisselden we in Wageningen van perspectief en lieten we sociaal wetenschappers kennis maken met stadsontwerp.

 De masterclass richtte zich op de wijk Coehoorn Centraal in Arnhem. Na een periode van achteruitgang en leegstand is dit gebied door de gemeente aangewezen als vrijplaats voor tijdelijkheid en creatieve ontwikkeling door en voor bewoners. In een snelle kennismaking met de verschillende lagen en faseringen in stadsontwerp gingen de studenten aan de slag onder meer op het niveau van het structuurplan, met herbestemming van leegstaand vastgoed en het ontwerp van een gezondheidsbevorderende publieke ruimte.

 Blosse lessen voor en door studenten:

1. Praat niet te lang. Het ‘doen’, levert vaak verrassende inzichten op, onderzoek door te ontwerpen!

2. Geef vorm, maar dring vorm niet op. Prikkel, maar laat gebruikers vrij in creativiteit een ontwerp te gebruiken op hun manier.

3. Denk door de schalen heen. Een gebied is geen afgesloten geheel, maar onderdeel van verschillende systemen.

JAAR

2014

LOCATIE

Wageningen UR

OPDRACHTGEVER

Leerstoel Health & Society

IN SAMENWERKING MET

Dion van Dijk