Lezing SPRING Energiesprong

Energiesprong is een innovatieprogramma dat Platform31 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Om alle mensen die bezig zijn met innovatie bij alle verschillende Energiesprong-projecten nieuwe inspiratie aan te bieden en de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, organiseert Energiesprong vier keer per jaar een verrassende avond-bijeenkomst: SPRING.

Jorick sprak op 3 oktober 2013 in Groningen over energierijke plekken in de genetwerkte stad.

JAAR

2013

OPDRACHTGEVER

Energiesprong / Platform31

STATUS

afgerond