Lezing ‘De infrastructuur van de Smart City’

5 juni organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving in de Rotterdamse Kunsthal het symposium ‘Infrastructuur van de Smart City’. Het symposium vond plaats ter gelegenheid van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en werd bijgewoond door zo’n 150 personen vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.. Jorick nam als spreker deel aan de paneldiscussie met daarin Jan Hendrik Donkers (DG Rijkswaterstaat), Marleen (directeur Waag Society), Stefan Kuks (Unie van Waterschappen), Guido Braam (Circle Economy) en Chris Sigaloff (Stichting Nederland Kennisland). Maarten Hajer (directeur PBL) benadrukte in zijn bijdrage dat het niet gaat om smart cities maar vooral om smart urbanism. De levendige paneldiscussie draaide om de thema’s privacy en de zelforganiserende samenleving. De bijdrage van Jorick richtte zich op het probleem dat ontstaat als het concept ‘smart’ louter als een doel wordt gezien. Met zijn stelling ‘Als Smart het antwoord is, wat is dan eigenlijk de vraag?’ pleitte hij ervoor om ‘smart’ een instrument te laten zijn voor leefbare steden en succesvolle wijken. Lees meer over het symposium op de website van het PBL.

JAAR

2014

STATUS

Afgerond

OPDRACHTGEVER

Planbureau voor de Leefomgeving