Ga voor Gezond!

De nationale scholenactie ‘Ga voor gezond!’ van het Gezondheidsinstituut NIGZ heeft tot doel om scholen op een laagdrempelige en ludieke manier met thema’s op het gebied van gezondheid en veiligheid in aanraking te laten komen. Sinds de start, is het aantal deelnemende basisscholen jaarlijks gestegen. In de scholenactie werkt het NIGZ samen met lokale Gemeentelijke Gezondheids Diensten, in de volkmond GGD’en. Eén van de taken van GGD’en is om gezondheid op scholen te bevorderen. Zij zijn dan ook belangrijk voor het implementeren van Ga voor gezond!. Om zicht te krijgen op de samenwerking tussen partijen op gemeentelijk en landelijk niveau, rondom de scholenactie is een evaluatieonderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal 21 GGD’en geïnterviewd over Ga voor gezond!. Dit artikel beschrijft Ga voor gezond!, de resultaten van het onderzoek en de factoren die van belang zijn bij de samenwerking en kennisuitwisseling rondom deze landelijke interventie.

JAAR

2010

IN

TSG: Wagemakers, A., Blok, M., Bon, S., Jansen, J. Samenwerking rondom de implementatie van een landelijke actie: de scholenactie ‘Ga voor gezond!’. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) 2010:7.

OPDRACHTGEVER

NIGZ

IN SAMENWERKING MET

Annemarie Wagemakers (WUR), Sandra Bon (NIGZ), Jan Jansen (NIGZ)

LINKS

www.gavoorgezond.nl

DOWNLOADS

tsg 2010-7 358-361