Frisse Scholen Routes

Wij gaan voor frisse fietsroutes voor basisschoolkinderen in het Haags stadscentrum. Naast dat dit gebied kampt met hoge concentraties luchtverontreiniging, is juist hier een groot aantal kinderopvangen en scholen gevestigd.

Bronaanpak van luchtverontreiniging is complex. Voor een gezonde stad lijkt het effectiever om te werken aan de veerkracht van ‘slachtoffers’. Het vergroten van bewustwording van de impact van luchtvervuiling èn van handelings-perspectieven voor kinderen en hun ouders is het doel van dit project.

Het ontwikkelen van de routes doen we in co-creatie met kinderen en ouders. Zo ontwikkelen we alternatieve fietsroutes, die ‘fris’ zijn omdat ze de meest vervuilde straten vermijden. We doen dit door met een meetbakfiets, real-time, te meten op mogelijke routes rondom de scholen. Samen met de kinderen wordt gekeken en gekozen via welke routes zij fris naar school kunnen fietsen. Daarnaast experimenteren we met maatregelen die overlast beperken tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld het nat maken van kruispunten, zodat uitlaatgassen op het asfalt blijven plakken.

Het voorstel voor Frisse Scholen Routes won de derde prijs in de innovatiechallenge Slimme & Gezonde Stad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

JAAR
2016

LOCATIE
Den Haag

OPDRACHTGEVER
Ministerie van I&M, programma Slimme & Gezonde Stad

IN SAMENWERKING MET
Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit, Haagse School Vereeniging

STATUS
Lopend