Europe by People / EU2016

In opdracht van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions heeft Jorick vorm gegeven aan de programmering van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. In ‘Europe by People’ had AMS Institute onder meer een coördinerende rol in het tienweeks onderzoek- en onderwijsprogramma voor 300 studenten, gericht op tien stedelijke gebiedsopgaven in Amsterdam.

 

Het verduurzamen van de grote voorraad sociale woningbouw is een een opgave op Europese schaal. AMS Institute werkt aan dit soort integrale stedelijke vraagstukken. In het kader van het Europees Voorzitterschap organiseerde AMS de denktank ‘smart urban retrofitting’. Deze tweedaagse denktank werd specifiek opgezet voor jonge professionals uit het partnernetwerk van AMS.

 

 

Het eerste half jaar van 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Om die reden zijn in Amsterdam circa 15 ministerraden en dagelijkse ambtelijke ontmoetingen georganiseerd met in totaal zo’n 25.000 deelnemers. Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie verrees een tijdelijke innovatiewerkplaats op de Kop van het Java-eiland: FabCity Campus. Studenten en jonge professionals uit binnen- en buitenland werkten daar samen aan de toekomst van steden in Europa.

Zie voor meer informatie: europebypeople.nl

JAAR
2016

LOCATIE
Amsterdam

OPDRACHTGEVER
AMS Institute

IN SAMENWERKING MET
Pakhuis de Zwijger

STATUS
Afgerond