Den Haag ZuidWest

Den Haag Zuidwest is ontwikkeld vlak na de Tweede Wereldoorlog, volgens de wijkgedachte. Sinds de transitie in 2015 speelt de wijk (opnieuw) echter een belangrijke rol. Wonen en zorg zijn gescheiden en het streven is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Is de wijkgedachte weer actueel? Welke kansen biedt de oorspronkelijke wijkstructuur voor de opkomende vergrijzing?

Blossity ontwikkelde concrete handelingsperspectieven voor vitaal ouderen worden  in Den Haag ZuidWest. Een barometer beschrijft de huidige status quo, scenario’s verkennen toekomstperspectieven en er is op een exploratieve manier onderzocht welke interventies in de wijk de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen kunnen verbeteren.

In de barometer is vastgesteld dat de ouderen in Zuidwest minder zelfredzaam zijn dan in de rest van Den Haag. Armoede, een slechte gezondheid, een laag opleidingsniveau en een beperkt sociaal netwerk zijn belemmerende factoren.

De scenario’s laten zien dat de ontwikkeling, waarin de overheid zich terugtrekt, een sterk beroep doet op de zelfredzaamheid van ouderen. Omdat de ouderen in Zuidwest maar beperkt zelfredzaam zijn, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Tegelijkertijd vereist een terugtrekkende overheid ook een andere organisatie aan de kant van de gemeente. Met een lager zorgbudget moet een groeiend aantal wmo-aanvragen afgehandeld gaan worden. Zonder structurele maatregelen is het niet onwaarschijnlijk dat ouderen maandenlang op een oplossing moeten gaan wachten.

De strategie die wij voorstellen is een revitalisatie van de wijkgedachte. Zuidwest is ontworpen op basis van de wijkgedachte, maar dit organiserende principe is door de loop van de tijd vervaagd en vergeten.

 

De eerste stap is om in het stedelijk weefsel vitale knooppunten te detecteren; binnen de wijkgedachte is dat vaak het plein met voorzieningen. Dit noemen we het wijkkruispunt. De tweede stap is om hier een ‘Wmo- showroom’ te openen. De Wmo-showroom laat zien welke zorg de gemeente, private zorgaanbieders, verzekeringen en corporaties in de wijk aanbieden. Het is een proeftuin waar zorgvragers oplossingen direct kunnen bekijken en uitproberen.

/

Neem contact met ons op voor een exemplaar van de publicatie DHZW.

 

JAAR
2015-2016

LOCATIE
Den Haag

IN SAMENWERKING MET
OFDR

TEAM
David Struik, Lisa ten Brug, Matthijs de Deckere, Ksenia Polyanina, Marije Blok, Jorick Beijer

STATUS
Afgerond