Expertmeeting participatiesamenleving

Marije was aanwezig bij een expertmeeting participatiesamenleving, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Het instituut is bezig met onderzoek naar de vier pijlers Zorg, Decentralisaties, Onderwijs en Participatiesamenleving. Onderzoekers vanuit verschillende organisaties uitgenodigd om over deze pijler van gedachten te wisselen. Ook het SCP, de WRR, de RMO en de Universiteit Utrecht waren vertegenwoordigd.