Binckhorst in beweging

De Binckhorst is in beweging. Blossity werkt sinds september 2016 met Bouwfonds Property Development (BPD) aan diverse objecten in deze stadswijk in ontwikkeling.

Naast de Internationale Zone vormt het Central Innovation District (CID) een nieuw economisch focusgebied in de stad. Het CID omvat de gebieden rond de drie stations in Den Haag: Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Samen met de Utrechtsebaan en straks de Rotterdamsebaan zijn dit entrees voor de stedelijke milieus die samen het centrum vormen: Binnenstad, Beatrixkwartier en Binckhorst. Deze drie stedelijke milieus vormen een steeds meer samenhangend innovatief district waar de economische groeikansen zich concentreren.

Het stadsbestuur heeft in Agenda Ruimte voor de Stad voorlopig 5.000 woningen op De Binckhorst ingetekend, als onderdeel van een totale groeiopgave van 40.000 woningen tot 2035.
De Binckhorst biedt een interessante schakering van oude panden en industrieel erfgoed, aanwezige waterstructuren, onderwijs en ondernemerschap in dichte nabijheid van het Haagse stadscentrum. Het is de uitgelezen plek voor Den Haag om te pionieren met circulaire gebiedsontwikkeling, een schaalsprong in duurzaam (openbaar)vervoer en slimme vergroening van de stad. Zo ontstaat hier geen een saaie woonwijk maar een spannend hoogstedelijk woonmillieu.